6. Wat kost een vergunningvrije toets?

De kosten voor een formele vergunningvrije toets zijn afhankelijk van de omvang van het...

De kosten voor een formele vergunningvrije toets zijn afhankelijk van de omvang van het bouwwerk waarvoor de toets wordt aangevraagd. Voor het toetsen van...

De kosten voor een formele vergunningvrije toets zijn afhankelijk van de omvang van het bouwwerk waarvoor de toets wordt aangevraagd. Voor het toetsen van een eenvoudig bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een dakkapel of erfafscheiding, bedragen de kosten € 87,00. Bij grotere bouwwerken, zoals bijvoorbeeld een bijgebouw, bedragen de kosten €...

Lees meer

5. Bij wie kan ik terecht voor een vergunningvrije toets?

Voor een vergunningvrije toets kun je contact opnemen met onze afdeling Vergunningverlening. Daarvoor kun...

Voor een vergunningvrije toets kun je contact opnemen met onze afdeling Vergunningverlening. Daarvoor kun je het beste je vraag met het ontwerp van het...

Voor een vergunningvrije toets kun je contact opnemen met onze afdeling Vergunningverlening. Daarvoor kun je het beste je vraag met het ontwerp van het bouwwerk mailen naar  info@meierijstad.nl en daarbij in je mail vermelden dat het een vraag is over een vergunning in Veghels Buiten. Meestal zal dan in...

Lees meer

4. Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

In een algemene brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgebreid toegelicht wanneer...

In een algemene brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgebreid toegelicht wanneer sprake is van een vergunningvrij bouwwerk. Deze brochure vind je...

In een algemene brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgebreid toegelicht wanneer sprake is van een vergunningvrij bouwwerk. Deze brochure vind je hier. Als je twijfelt of in jouw situatie een vergunning nodig is, kun je bij de gemeente vragen om een vergunningvrije toets. Daaruit wordt duidelijk...

Lees meer

3. Waaraan moet een vergunningvrij bouwwerk voldoen?

Een vergunningvrij bouwwerk in Veghels Buiten moet in ieder geval voldoen aan de eisen...

Een vergunningvrij bouwwerk in Veghels Buiten moet in ieder geval voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en daarnaast aansluiten bij de regels uit...

Een vergunningvrij bouwwerk in Veghels Buiten moet in ieder geval voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en daarnaast aansluiten bij de regels uit het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. Het ontwerp van zo’n bouwwerk moet aansluiten bij het woningontwerp conform de eerder verleende vergunning. Daarmee wordt voorkomen dat een dergelijk...

Lees meer

2. Is vergunningvrij ook regelvrij?

Nee, vergunningvrij is niet regelvrij. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin regels...

Nee, vergunningvrij is niet regelvrij. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen. Daarnaast moeten bouwwerken voldoen...

Nee, vergunningvrij is niet regelvrij. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen. Daarnaast moeten bouwwerken voldoen aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Bovendien is in alle koopovereenkomsten voor woningen in Veghels Buiten vastgelegd dat moet worden voldaan aan de regels...

Lees meer

1. Wat betekent vergunningvrij bouwen?

Er zijn bouwwerken waarvoor in sommige situaties geen vergunning nodig is. Daarbij kun je...

Er zijn bouwwerken waarvoor in sommige situaties geen vergunning nodig is. Daarbij kun je denken aan dakkapellen, aan- en uitbouwen of bijgebouwen aan de...

Er zijn bouwwerken waarvoor in sommige situaties geen vergunning nodig is. Daarbij kun je denken aan dakkapellen, aan- en uitbouwen of bijgebouwen aan de achterzijde van een woning. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaarden is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit...

Lees meer