1. Wat betekent vergunningvrij bouwen?

Er zijn bouwwerken waarvoor in sommige situaties geen vergunning nodig is. Daarbij kun je denken aan dakkapellen, aan- en uitbouwen of bijgebouwen aan de achterzijde van een woning. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaarden is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

In artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een aanvullende categorie van vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Hiervoor geldt dat deze alleen vergunningvrij zijn als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. In de bestemmingsplannen voor Veghels Buiten is bovendien opgenomen dat deze vergunningvrije bouwwerken ook moeten voldoen aan de richtlijnen uit het bijbehorende kwaliteitshandboek.

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is hier te vinden.