3. Waaraan moet een vergunningvrij bouwwerk voldoen?

Een vergunningvrij bouwwerk in Veghels Buiten moet in ieder geval voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en daarnaast aansluiten bij de regels uit het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. Het ontwerp van zo’n bouwwerk moet aansluiten bij het woningontwerp conform de eerder verleende vergunning. Daarmee wordt voorkomen dat een dergelijk bouwwerk door de gemeente wordt aangemerkt als een exces en dus in strijd is met de welstandseisen voor Veghels Buiten. Bouwen en verbouwen vraagt om deskundigheid. Als je gaat (ver)bouwen moet je er zelf voor zorgen dat het gebouw aan deze regels voldoet. Een architect kan je daarbij helpen.