Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website veghelsbuiten.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de gemeente Meierijstad zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De gemeente Meierijstad garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. De gemeente Meierijstad doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.
Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@veghelsbuiten.nl. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.
Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Veghels Buiten staat informatie over bouwprojecten in Veghels Buiten van derden en staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze informatie en/of die websites. Het gebruik van dergelijke links naar websites van derden is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door de gemeente Meierijstad niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, films en logo’s) berusten bij de gemeente Meierijstad . Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Meierijstad. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.