2. Is vergunningvrij ook regelvrij?

Nee, vergunningvrij is niet regelvrij. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen. Daarnaast moeten bouwwerken voldoen aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Bovendien is in alle koopovereenkomsten voor woningen in Veghels Buiten vastgelegd dat moet worden voldaan aan de regels uit het geldende bestemmingsplan en bijbehorende kwaliteitshandboek.