5. Geldt bij de keurzone ook een bebouwingsvrije zone?

Binnen de keurzone van mogen geen gebouwen of andere bouwwerken worden opgericht. Voor ieder...

Binnen de keurzone van mogen geen gebouwen of andere bouwwerken worden opgericht. Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’...

Binnen de keurzone van mogen geen gebouwen of andere bouwwerken worden opgericht. Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ geldt binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de zijde van het open landschap een bebouwingsvrije zone van 3 meter vanaf de bestemmingsgrens. Als een perceel met...

Lees meer

4. Wie controleert het gebruik van de keurzone?

De medewerkers van het waterschap controleren regelmatig of de regels uit de Keur worden nageleefd....

De medewerkers van het waterschap controleren regelmatig of de regels uit de Keur worden nageleefd. Als zij een situatie aantreffen die in strijd is met...

De medewerkers van het waterschap controleren regelmatig of de regels uit de Keur worden nageleefd. Als zij een situatie aantreffen die in strijd is met de Keur, dan kunnen zij maatregelen nemen.

Lees meer

3. Wat mag ik wel en wat niet binnen de keurzone (bebouwing, beplanting e.d.)?

Binnen de keurzone mogen geen gebouwen, bouwwerken of andere objecten worden opgericht. Voor het...

Binnen de keurzone mogen geen gebouwen, bouwwerken of andere objecten worden opgericht. Voor het aanbrengen van beplanting moet toestemming worden gevraagd aan het waterschap....

Binnen de keurzone mogen geen gebouwen, bouwwerken of andere objecten worden opgericht. Voor het aanbrengen van beplanting moet toestemming worden gevraagd aan het waterschap. Neem dus contact op met het Waterschap Aa en Maas als je hier beplanting wilt aanbrengen.

Lees meer

2. Waar kan ik de Keur vinden?

De Keur van Waterschap Aa en Maas is te raadplegen op de website van...

De Keur van Waterschap Aa en Maas is te raadplegen op de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/keur).

De Keur van Waterschap Aa en Maas is te raadplegen op de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/keur).

Lees meer

1. Wat is een keurzone?

In Veghels Buiten ligt een aantal sloten van het waterschap. Langs de belangrijkste sloten...

In Veghels Buiten ligt een aantal sloten van het waterschap. Langs de belangrijkste sloten (A-watergangen) geldt volgens de Keur van het waterschap een 5...

In Veghels Buiten ligt een aantal sloten van het waterschap. Langs de belangrijkste sloten (A-watergangen) geldt volgens de Keur van het waterschap een 5 meter brede beschermingszone (keurzone) aan beide kanten van de sloot. Hier gelden aanvullende eisen voor de inrichting en het gebruik die terug te vinden zijn...

Lees meer