3. Wat mag ik wel en wat niet binnen de keurzone (bebouwing, beplanting e.d.)?

Binnen de keurzone mogen geen gebouwen, bouwwerken of andere objecten worden opgericht. Voor het aanbrengen van beplanting moet toestemming worden gevraagd aan het waterschap. Neem dus contact op met het Waterschap Aa en Maas als je hier beplanting wilt aanbrengen.