4. Wie controleert het gebruik van de keurzone?

De medewerkers van het waterschap controleren regelmatig of de regels uit de Keur worden nageleefd. Als zij een situatie aantreffen die in strijd is met de Keur, dan kunnen zij maatregelen nemen.