5. Geldt bij de keurzone ook een bebouwingsvrije zone?

Binnen de keurzone van mogen geen gebouwen of andere bouwwerken worden opgericht. Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ geldt binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de zijde van het open landschap een bebouwingsvrije zone van 3 meter vanaf de bestemmingsgrens. Als een perceel met een woonbestemming direct grenst aan de keurzone (5 meter breed), kan de bebouwingsvrije zone soms samenvallen met de keurzone. Hierover wordt nog een aparte informatiefolder opgesteld.