13. Waar kan ik nog meer informatie vinden over het plaatsen van erfafscheidingen of poorten op mijn perceel?

Omdat er regelmatig vragen binnen komen over de mogelijkheden voor het plaatsen van erfafscheidingen...

Omdat er regelmatig vragen binnen komen over de mogelijkheden voor het plaatsen van erfafscheidingen in Veghels Buiten, of over het aanbrengen van poorten in...

Omdat er regelmatig vragen binnen komen over de mogelijkheden voor het plaatsen van erfafscheidingen in Veghels Buiten, of over het aanbrengen van poorten in hagen rond woningen, worden daarover ook nog aparte informatiefolders opgesteld. Deze folders zijn binnenkort te vinden op de website van Veghels Buiten: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

Lees meer

12. Mogen wij het een achterpad achter onze woningen afsluiten door een poort?

Nee, het afsluiten van openbaar toegankelijke achterpaden is niet toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke...

Nee, het afsluiten van openbaar toegankelijke achterpaden is niet toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan hierop een uitzondering...

Nee, het afsluiten van openbaar toegankelijke achterpaden is niet toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is dan meestal ook een vergunning nodig. Wanneer je denkt dat bij jullie sprake is van een dergelijke uitzonderlijke situatie, kun je...

Lees meer

11. Als we de poort verder naar achter op het eigen perceel plaatsen, mag dit dan zonder vooroverleg of vergunning? En mag dit dan een hogere poort worden?

Als uitgangspunt geldt dat de instandhoudingsplicht van hagen te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor...

Als uitgangspunt geldt dat de instandhoudingsplicht van hagen te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor het plaatsen van een poort in de hagen waarvoor dit...

Als uitgangspunt geldt dat de instandhoudingsplicht van hagen te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor het plaatsen van een poort in de hagen waarvoor dit geldt, dient altijd vooroverleg met de gemeente plaats te vinden. Wanneer een poort verder naar achter op het perceel wordt geplaatst, is daarvoor immers nog...

Lees meer

10. Mag ik een dubbele poort in de haag achter of naast mijn woning plaatsen, zodat ik met de auto naar binnen kan rijden?

Nee, het doorbreken van een haag voor het aanbrengen van een dubbele poort is...

Nee, het doorbreken van een haag voor het aanbrengen van een dubbele poort is niet toegestaan. Eventuele poorten mogen maximaal 1,2 meter breed zijn,...

Nee, het doorbreken van een haag voor het aanbrengen van een dubbele poort is niet toegestaan. Eventuele poorten mogen maximaal 1,2 meter breed zijn, inclusief staanders. Als er in jouw tuin geen parkeerplaats is, zul je je auto op een andere plek in de omgeving moeten parkeren. Daarvoor zijn...

Lees meer

9. Hoe hoog mag een poort zijn?

De hoogte van een poort moet hetzelfde zijn als de hoogte van de haag...

De hoogte van een poort moet hetzelfde zijn als de hoogte van de haag waarin deze geplaatst wordt. In veel inrichtingsplannen van woonbuurten in...

De hoogte van een poort moet hetzelfde zijn als de hoogte van de haag waarin deze geplaatst wordt. In veel inrichtingsplannen van woonbuurten in Veghels Buiten zijn hagen van 1,0 meter hoogte en hagen van 1,8 meter hoog toegepast. In een lage haag mag de poort 1 meter hoog...

Lees meer

8. Mag ik een poort in de haag rond mijn tuin aanbrengen?

In diverse situaties mag een haag eventueel worden onderbroken door een poort. Daar waar...

In diverse situaties mag een haag eventueel worden onderbroken door een poort. Daar waar een instandhoudingsplicht geldt voor een haag, is hiervoor wel toestemming...

In diverse situaties mag een haag eventueel worden onderbroken door een poort. Daar waar een instandhoudingsplicht geldt voor een haag, is hiervoor wel toestemming van de gemeente nodig. Voor het aanbrengen van een poort is in bepaalde gevallen daarnaast een vergunning of ontheffing nodig. Maar ook wanneer dat niet zo...

Lees meer

7. Mag ik een schutting tegen de haag in mijn tuin zetten?

Dat hangt af van de locatie en de hoogte van de haag. Bij een...

Dat hangt af van de locatie en de hoogte van de haag. Bij een haag van 1,0 meter hoog mag daarachter geen schutting of...

Dat hangt af van de locatie en de hoogte van de haag. Bij een haag van 1,0 meter hoog mag daarachter geen schutting of hekwerk worden geplaatst. Bij een hogere haag, bijvoorbeeld van 1,8 meter hoog, mag een schutting daarnaast maximaal 1,8 meter hoog zijn. Bij het plaatsen van...

Lees meer

6. Mag ik de haag op mijn perceel, die in stand moet blijven, vervangen door een andere haag?

Voor alle erven en woonbuurten in Veghels Buiten zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de buitenruimte....

Voor alle erven en woonbuurten in Veghels Buiten zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de buitenruimte. Daarin zijn op diverse plaatsen hagen opgenomen, die in stand...

Voor alle erven en woonbuurten in Veghels Buiten zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de buitenruimte. Daarin zijn op diverse plaatsen hagen opgenomen, die in stand moeten blijven. Daarbij is ook goed nagedacht over de soorten die daarbij worden aangeplant. Meestal zijn dat inheemse soorten, dus plantensoorten die in ons land...

Lees meer

5. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van een haag?

Als een haag volledig op grond van de bewoner staat, is het onderhoud daarvan...

Als een haag volledig op grond van de bewoner staat, is het onderhoud daarvan de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar / bewoner van de...

Als een haag volledig op grond van de bewoner staat, is het onderhoud daarvan de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar / bewoner van de woning. Wanneer een haag op de erfgrens staat, zijn de twee eigenaren van de grond aan weerszijden van de haag samen verantwoordelijk voor het onderhoud....

Lees meer

4. Mag ik een haag of hekwerk aanbrengen aan de achterzijde van mijn perceel?

Als jouw perceel aan de achterkant aan het landschap grenst, is behoud van het...

Als jouw perceel aan de achterkant aan het landschap grenst, is behoud van het open karakter en van het vrije uitzicht belangrijk. Dit betekent...

Als jouw perceel aan de achterkant aan het landschap grenst, is behoud van het open karakter en van het vrije uitzicht belangrijk. Dit betekent dat een gebouwde erfafscheiding, zoals een hekwerkje, hier maximaal 1 meter hoog mag zijn. In het beeldkwaliteitshandboek zijn daarvan diverse voorbeelden opgenomen. Een groene erfafscheiding...

Lees meer