11. Als we de poort verder naar achter op het eigen perceel plaatsen, mag dit dan zonder vooroverleg of vergunning? En mag dit dan een hogere poort worden?

Als uitgangspunt geldt dat de instandhoudingsplicht van hagen te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor het plaatsen van een poort in de hagen waarvoor dit geldt, dient altijd vooroverleg met de gemeente plaats te vinden. Wanneer een poort verder naar achter op het perceel wordt geplaatst, is daarvoor immers nog steeds een opening in de haag nodig. Deze opening mag maximaal 1,2 meter breed zijn. Ook dient gezorgd te worden voor een goede groene aansluiting van de haag op de poort. De maximale hoogte van de poort dient in lijn te zijn met de hoogte van de haag. Het is raadzaam ook in specifieke situaties hierover vooroverleg met de gemeente te hebben, om handhaving achteraf te voorkomen.