12. Mogen wij het een achterpad achter onze woningen afsluiten door een poort?

Nee, het afsluiten van openbaar toegankelijke achterpaden is niet toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, wanneer daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is dan meestal ook een vergunning nodig. Wanneer je denkt dat bij jullie sprake is van een dergelijke uitzonderlijke situatie, kun je daarover contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente.