4. Mag ik een haag of hekwerk aanbrengen aan de achterzijde van mijn perceel?

Als jouw perceel aan de achterkant aan het landschap grenst, is behoud van het open karakter en van het vrije uitzicht belangrijk. Dit betekent dat een gebouwde erfafscheiding, zoals een hekwerkje, hier maximaal 1 meter hoog mag zijn. In het beeldkwaliteitshandboek zijn daarvan diverse voorbeelden opgenomen.

Een groene erfafscheiding die volledig uit beplanting bestaat, zoals een haag, mag wel hoger worden. Een haag of hekwerk moet altijd op eigen grond worden geplaatst. Als er sprake is van een instandhoudingsplicht voor een groene erfafscheiding op jouw perceel, dan moet je voor wijzigingen altijd vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Bij twijfel is het sowieso raadzaam om even te overleggen met de gemeente (afdeling Vergunningverlening).