8. Welke regels gelden voor overkappingen?

Als algemene richtlijnen voor overkappingen kun je uitgaan van het volgende:

  1. het ontwerp van een overkapping uitbouw moet passen bij de architectuur van de woning;
  2. een overkapping mag geen plat dak hebben (moeten we nog een heel goed naar kijken);
  3. een transparante overkapping is in principe mogelijk;
  4. houdt rekening met een juiste bouwkundige aansluiting van de overkapping op het hoofdgebouw;
  5. de bouwhoogte van een overkapping bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 meter;
  6. de diepte van een overkapping, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de overkapping wordt aangebracht, bedraagt ten hoogste 3 meter;
  7. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.