7. Welke regels gelden voor aan- of uitbouwen?

Als algemene richtlijnen voor aan- en uitbouwen kun je uitgaan van het volgende:

  1. het ontwerp van een aan- of uitbouw moet passen bij de architectuur van de woning;
  2. een bijgebouw dient te worden voorzien van een kap, dus een plat dak is niet toegestaan;
  3. de afstand van aan- en uitbouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 meter;
  4. de afstand van een aan- of uitbouw tot de perceelsgrenzen bedraagt ten minste 5 meter;
  5. als de afstand van het hoofdgebouw tot een zijdelingse perceelsgrens minder dan 5 meter is, dan geldt deze afstand als minimale afstand voor aan- en uitbouwen;
  6. de goothoogte van een aan- of uitbouw bedraagt ten hoogste 3 meter;
  7. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 meter;
  8. de diepte van aan- en uitbouwen, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten hoogste 3 meter;
  9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.