9. Is voor een bijgebouw, aan- of uitbouw of overkapping een vergunning nodig?

In een aantal gevallen is voor het bouwen van een bijgebouw, aan- of uitbouw of een overkapping een vergunning nodig, maar soms ook niet. Dat hangt af van de situatie ter plaatse. Een overzicht van vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende regels is opgenomen in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (BOR). In artikel 3 van bijlage II van het BOR is een aanvullende categorie vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Daarvoor geldt dat deze alleen vergunningvrij zijn als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Een handige brochure over vergunningvrij bouwen van dit soort bouwwerken is hier te vinden.

Als je twijfelt of in jouw situatie een vergunning nodig is, kun je bij de gemeente vragen om een vergunningvrije toets. Daaruit wordt duidelijk of er een vergunning nodig is. Voor een dergelijke toetsing moeten de juiste tekeningen en details van het bouwwerk worden aangeleverd. De kosten voor een vergunningvrije toets van een bouwwerk bedragen, afhankelijk van de omvang van het bouwwerk, € 87,00 of € 127,00