6. Mag ik een bijgebouw op de erfgrens plaatsen?

Een bijgebouw mag alleen aan de zijkant of achter de hoofdwoning worden geplaatst. Bij het plaatsen van een bijgebouw moet over het algemeen minimaal 1 meter afstand tot de erfgrens aan de zijkant of achterkant van het perceel worden aangehouden. Een bijgebouw mag dus in principe niet op de erfgrens worden geplaatst. In sommige gevallen is hierop een uitzondering mogelijk. Dat geldt met name wanneer bijgebouwen in samenhang met de hoofdwoningen zijn ontworpen en gebouwd. Een voorbeeld daarvan zijn schuurtjes die tevens dienst doen als erfafscheiding tussen twee woningen.