5. Welke regels gelden voor bijgebouwen?

Als algemene richtlijnen voor bijgebouwen kun je uitgaan van het volgende:

  1. het ontwerp van een bijgebouw moet passen bij de architectuur van de woning;
  2. een bijgebouw dient te worden voorzien van een kap, dus een plat dak is niet toegestaan;
  3. bijgebouwen worden gebouwd op het zij- of achtererf, waarbij de afstand van een bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 3 meter bedraagt;
  4. de afstand van een bijgebouw tot de perceelsgrenzen (zijkanten, achterzijde) bedraagt ten minste 1 meter, tenzij ter plaatse sprake is van een grotere bebouwingsvrije zone;
  5. de afstand van een bijgebouw tot het hoofdgebouw (incl. aan- of uitbouw) bedraagt ten minste 3 meter;
  6. de afstand van een bijgebouw tot het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 30 meter;
  7. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 3 meter;
  8. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 5 meter;
  9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen is afhankelijk van de locatie, de grootte van het perceel en de bestemming.