4. Wat staat er in het kwaliteitshandboek over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?

In de regels in het bestemmingsplan voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen is ook opgenomen dat deze bouwwerken moeten voldoen aan de richtlijnen uit het Kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. Maar ook daar is geen informatie over de maatvoering van dit soort bouwwerken opgenomen. Wel kun je er het nodige vinden over materialen die daarvoor kunnen worden gebruikt (o.a. steen, hout, glas, maar geen kunststof).

De belangrijkste stelregel voor dit soort bouwwerken is dat ze moeten passen bij de architectuur van de woning. Dit wordt beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie voor Veghels Buiten (Supervisie).