1. Wat is een kwaliteitshandboek en waarvoor is het bedoeld?

Een kwaliteitshandboek, ofwel beeldkwaliteitsplan, is een verzameling richtlijnen waaraan de inrichting van een gebied moet voldoen. Dat geldt zowel voor gebouwen en overige bouwwerken, als voor de openbare ruimte. Bouwplannen voor Veghels Buiten worden door een onafhankelijke welstandscommissie (Supervisie) getoetst aan deze richtlijnen. Een beeldkwaliteitsplan geeft sturing aan de inrichting van een gebied en de architectuur, verschijningsvorm en samenhang van de gebouwen. Het waarborgt de gewenste samenhang en identiteit van een gebied.