3. Wat staat er in het bestemmingsplan over bijgebouwen, aan- en uitbouwen?

De beschrijving van de regels voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen in het bestemmingsplan is vooral juridische taal, en daardoor soms moeilijk te begrijpen. In de regels wordt verwezen naar de voorwaarden uit Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (BOR) en de regels uit het Kwaliteitshandboek.

Maar eigenlijk weet je dan nog steeds niet echt precies wat er wel en niet mag. Daarom hebben we geprobeerd om een aantal van de regels uit bijlage II van het BOR hieronder in een aantal aparte vragen wat duidelijker uit te leggen. Maar juridisch gelden de regels uit bijlage II van het BOR natuurlijk nog wel. Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is hier te vinden.