4. Wat mag er binnen de bestemming ‘Agrarisch’?

In het bestemmingsplannen staat precies beschreven wat er binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wel en niet mag. Dat geldt ook voor agrarische percelen in het gebied die door particulieren of anderen worden gehuurd. Hiervoor heeft de gemeente een informatieve folder opgesteld. Deze is te vinden op de website van Veghels Buiten: zie ‘Verhuur van gronden in de Groene Mal’.