3. Wat betekent de bebouwingsvrije zone?

Voor ieder Erf in het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’ geldt binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de zijde van het open landschap een bebouwingsvrije zone van 3 meter vanaf de bestemmingsgrens. Binnen deze zone mogen geen gebouwen of bouwwerken worden opgericht om de openheid naar het landschap te behouden. Een gebouwde erfafscheiding mag hier maximaal 1,0 meter hoog zijn.