1. Wat is het Supervisieteam Veghels Buiten?

In de planvorming voor Veghels Buiten wordt door de gemeente uitgegaan van een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu. Oftewel: Veghel Buiten is geen standaard woonwijk. Het waarborgen van de kwaliteit van de ontwerpen en de uitvoering ervan in Veghels Buiten is dus erg belangrijk.

Bij de vaststelling van het Masterplan voor Veghels Buiten in 2008 is daarom besloten dat voor Veghels Buiten een apart welstandsbeleid zou worden ontwikkeld. Daarvoor zijn – als aanvulling op de bestemmingsplannen – aparte kwaliteitshandboeken opgesteld. Voor de beoordeling van alle ontwerpen en plannen is in 2011 het Supervisieteam Veghels Buiten benoemd door de gemeenteraad. Supervisie is een commissie die formele welstandsadviezen voor Veghels Buiten uitbrengt.