2. Welke regels gelden er voor een bijgebouw, aan- of uitbouw?

De regels die gelden voor het plaatsen van een bijgebouw, een aan- of uitbouw zijn opgenomen in het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek dat voor jouw woongebied geldt. De bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten vind je via: www.veghelsbuiten.nl/informatie.

De voorschriften en regels in deze plannen zijn echter vaak best ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Daarom geldt als belangrijkste stelregel voor dit soort bouwwerken dat deze moeten passen en aansluiten bij de architectuur van de woning. Dit wordt beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie voor Veghels Buiten (Supervisie). Kom je er niet uit, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen van de gemeente. Stuur daarvoor een mail naar info@meierijstad.nl en vermeldt daarbij dat het een vraag is voor Supervisie van Veghels Buiten.