2. Gelden er nog andere bestemmingen voor mijn perceel?

Bij diverse woningen, vooral op de Erven, heeft een klein gedeelte van het perceel de bestemming ‘Agrarisch’. Het gaat dan om een gedeelte van de zogenoemde ‘Groene Rand’ waardoor elk Erf wordt omringd. Die zone is bedoeld voor waterberging en groenvoorzieningen. Hier gelden andere gebruiks- en bouwregels dan bij de bestemming ‘Wonen’.