2. Wat staat er in een kwaliteitshandboek?

De kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten beschrijven de belangrijkste (landschappelijke) kenmerken, randvoorwaarden en uitgangspunten die voor Veghels Buiten van belang zijn en behouden dienen te blijven. Daarmee dient bij de inrichting van het gebied en de bouw van woningen rekening te worden gehouden. Daartoe zijn richtlijnen opgesteld voor:

  • de stedenbouwkundige ordening en situering van de bebouwing
  • principes voor massa en vorm van bebouwing
  • eisen ten aanzien van materiaalgebruik, erfafscheidingen, groen en waterberging
  • inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte