3. Heeft een kwaliteitshandboek een formele status?

Ja, de kwaliteitshandboeken voor Veghels Buiten hebben een formele status. Zij zijn in samenhang met de bestemmingsplannen opgesteld en direct daaraan gekoppeld. Ieder kwaliteitshandboek is gelijktijdig met het bijbehorende bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het formele toetsingskader voor Welstand.