6. Waarom kan iets soms op de ene plek wel en op de andere niet?

Voor ieder buurtschap in Veghels Buiten geldt dat de bebouwing onderlinge samenhang moet hebben, die onder meer tot uiting komt in de architectuur. Daarvoor wordt door de architect van de woningen een centraal thema gekozen. Alle bebouwing binnen zo’n buurtschap moet aansluiten bij dat thema. Dit leidt dat een bepaald ontwerp op de ene plek wel kan passen en op de andere plek niet.

Indien je een wens hebt waarvan je niet weet of die past binnen het thema dat geldt voor jouw woning / buurtschap, dan kun je daarover een apart advies vragen bij Supervisie.