Nieuwe bouwkavels in Veghels Buiten – 2021

Plattegrond met vrije kavels in Het Gehucht

In “Het Gehucht” in Veghels Buiten zijn 9 nieuwe bouwkavels te koop, om zelf je ideale huis te bouwen. Het Gehucht ligt ten zuiden van de Erpseweg, ten oosten van de Langsteeg. De kavels variëren in grootte van 391 tot 690 m2. Koopprijzen vanaf 165.100 euro tot 286.000 euro.

Wonen in Veghels Buiten
In Veghels Buiten woon je landelijk en midden in het groen. Heerlijk rustig en toch vlakbij alle voorzieningen: op maar 5 tot 10 minuten fietsen vind je scholen, winkels, sport- en uitgaansmogelijkheden. De huizen in Veghels Buiten worden gebouwd in erven en buurtschappen, net als vroeger de Brabantse gehuchten. Veghels Buiten is dan ook geïnspireerd op de historie en het karakteristieke landschap van het Brabantse platteland.

Verkoopwijze nieuwe kavels
Van 23 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 kan iedereen zijn belangstelling voor de nieuwe kavels in Veghels Buiten schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op de website www.meierijstad.nl/SBA2800. Ook kan je hiervoor een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier inleveren bij de receptie van het stadhuis van Meierijstad. Daarbij dient tevens een bedrag van 50 euro te worden betaald. Als het formulier niet volledig ingevuld is of de inschrijvingskosten niet betaald zijn, dan zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen.

Toewijzing kavels
Als er maar één gegadigde voor een kavel is, dan krijgt deze de mogelijkheid om een eenmalige optie te nemen. Zijn er meerdere gegadigden voor hetzelfde bouwkavel, dan wordt door middel van loting bepaald wie een optie mag nemen. Na de genoemde inschrijfperiode en de eventueel daarop volgende loting, worden de resterende kavels uitgegeven volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De eventuele loting zal plaats vinden op donderdag 15 juli 2021.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe kavels, de lotingsvoorwaarden en de optievoorwaarden op onze verkoopprocedure:

 

Bekijk Verkoopprocedure