2. Wie legt de groene rand aan?

De gemeente legt de groene rand inclusief greppel aan tijdens het bouwrijp maken van de grond. Dat gebeurt voordat de woning wordt gebouwd. Op een later geschikt moment worden hier bomen of struiken aangeplant. Wanneer dit gebeurt hangt af van het plantseizoen.