1. Van wie is de groene rand met greppel?

Soms wordt de groene rand inclusief greppel mee verkocht aan de eigenaar van een woning op een erf, soms niet. Dat hangt af van de eigendomssituatie van de aangrenzende gronden. Of je eigenaar bent van de groene rand – of een gedeelte daarvan – kun je terugvinden in je koopovereenkomst.