Gratis klimplant voor bewoners

Alle bewoners van deelgebied Erpseweg-Zuid in Veghels Buiten die daarvoor belangstelling hadden, kregen afgelopen zaterdag een klimplant uitgereikt. De actie was bedoeld om groene erfafscheidingen te bevorderen. Dat past bij het groene karakter van Veghels Buiten.

 Vanaf 9.00 uur ’s morgens konden de bewoners hun van tevoren gekozen klimplant ophalen bij het directieverblijf. Wethouder Eric van de Bogaard hielp een handje bij het uitdelen. “Als gemeente willen we dat Veghels Buiten zo groen mogelijk wordt. Daarom zien we graag groene erfafscheidingen, zoals hagen en hekken met klimplanten. Veghels Buiten is immers wonen in het groen.”, aldus de wethouder.

Kwaliteit voorop
Om er voor te zorgen dat Veghels Buiten ‘Brabant op zijn best’ wordt, is er voor elk deelgebied een kwaliteitshandboek opgesteld. Je vindt ze onder Bouwinfo. Daarin staan de uitgangspunten waaraan de huizen en de groene ruimte moeten voldoen. Groene erfafscheidingen is één van die uitgangspunten.