De groene ontmoeting

Door eerst een cirkel van 10 meter doorsnee een halve meter diep af te graven, en de vrijgekomen aarde met aangevoerde aarde in vier cirkels trapsgewijs om die binnenste cirkel heen te ‘leggen’, creëerde Andreas Hetfeld ‘De Groene Ontmoeting’: een ontmoetingsplaats, openluchttheater en rustplek voor iedereen, die even bij wil komen.

In de binnenste cirkel vormen achttien uit de grond stekende uiteinden van boomstammen een bijzonder patroon. Het refereert aan sporen uit een oud verleden. Aan overblijfselen, die archeologen in de vlakbij Veghels Buiten gelegen Scheifelaar hebben blootgelegd: het zijn op een schaal van 1:3 de contouren van een laatmiddeleeuwse boerderij.

De vier buitencirkels die met elkaar een trapsgewijze tribune vormen, zijn bekleed met gras en voorzien van vier tegenover elkaar geplaatste toegangspoorten. Hetfeld vlocht ze uit wilgenhout. Van uitsluitend natuurlijke en bij dit landschap passende materialen creëerde Hetfeld zijn ‘Groene Ontmoeting’. Een uitnodigende cirkel met een doorsnee van 22 meter. Een ruimte die je graag door een van de 2,5 meter hoge toegangspoorten binnen wilt gaan.