Het Gehucht – Kavel 9

Het Gehucht – Kavel 9

Op deze kavel van maar liefst 490 m2 mag een ruime vrijstaande villa worden gebouwd.

(Verkocht)

Deze kavel van maar liefst 490 m2 ligt in het buurtschap Het Gehucht. In dit buurtschap is ruimte voor in totaal circa 185 woningen. Op deze kavel mag een ruime vrijstaande woning worden gebouwd.

Het buurtschap Het Gehucht­­­ ligt ten zuiden van de Erpseweg, ten oosten van de Langsteeg.

De ruimtelijke opbouw en vormgeving van dit buurtschap is geïnspireerd op de kenmerken van een organisch gegroeid gehucht. Vanuit een centraal punt in Het Gehucht ontspringen de straten. De straten kenmerken zich door licht gebogen lijnen alsof deze de oude patronen van het landschap volgen. Losse en aaneengesloten bebouwing (vrijstaand, tweekappers en rijwoningen) volgen elkaar op zonder eenduidig patroon.

Ieder deelgebied binnen het Gehucht heeft zijn eigen sfeer, ruimtelijk beeld en samenhang. Deze zijn onderverdeeld in de volgende ontwerpthema’s: ‘Wonen aan het landschap’, ‘Kloosterlaan’, ‘Dorpsstraat’, ’Het Plein’, ‘Woonstraten’ en ‘Het Lint’. Ook de woning op deze kavel moet aansluiten bij het ontwerpthema van het deelgebied waarbinnen deze gelegen is.

De geldende regels staan in het geldende bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. De belangrijkste regels voor deze kavel zijn opgenomen in het kavelpaspoort.

Belangstelling voor deze kavel? Neem contact met ons op!

 

KAVELOPPERVLAK

490 m2

LIGGING

In het buurtschap, In het groen, landelijk

TYPE-WONING

Vrijstaand

BOUW

Eigen ontwerp, Zelf bouwen

LOCATIES

In een buurtschap, Het Gehucht

Veghels Buiten is een bijzonder woongebied. Van landschappelijke inrichting tot aan de architectuur van de bebouwing, vormen de Brabantse karakteristieken en de historie van het gebied de leidraad en inspiratiebron. Voor de huizen die er komen zijn daarom kwaliteitsregels opgesteld. Je vindt ze in het kavelpaspoort.