9. Zijn er genoeg parkeerplaatsen?

In iedere woonbuurt (buurtschap) zijn in principe voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers aanwezig. Het aantal parkeerplaatsen is berekend aan de hand van de door de gemeente vastgestelde parkeernormen. Op sommige momenten (bijv. feestje) zullen er echter niet altijd genoeg parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn.