4. Wie onderhoudt de groene rand?

In alle situaties moet de eigenaar van de grond de groene rand en greppel onderhouden en in stand houden. Dat geldt ook voor de beplanting. Als de eigendomsgrens halverwege de greppel ligt, moet deze door beide eigenaren ieder voor de eigen helft worden onderhouden. Je kunt daarover natuurlijk afspraken maken met je buurman.