4. Kan ik de vergunning ontvangen van mijn woning?

Voor inlichtingen over een bepaalde vergunning kun je telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kun je een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening worden gebracht op basis van de gemeentelijke legesverordening.