1. In mijn koopovereenkomst staat vermeld dat ik de haag op mijn perceel in stand moet houden. Wat betekent dat?

Als in je koopovereenkomst een instandhoudingsplicht voor een haag is opgenomen, betekent dit dat die haag belangrijk is voor de totale inrichting van het erf of je woonbuurt. Die haag moet dus behouden blijven. Je mag de haag niet weghalen of verplaatsen. Als de haag (deels) op jouw grond staat ben je ook verplicht om de haag te onderhouden.

Wanneer de haag vervangen moet worden (bijv. vanwege ouderdom of ziekte), moet deze vervangen worden door een nieuwe haag van dezelfde plantensoort. Wanneer een andere soort gewenst is, overleg dan even met de gemeente.