08. Parkeren

1. Waar kan ik parkeren?

Parkeren vindt voornamelijk plaats in collectieve parkeervoorzieningen. Dat kan zijn in de vorm van een parkeerschuur of een centraal parkeerveld (parkeerkoffer). Bij sommige woningen is een overdekte parkeerplaats bij de woning aanwezig.

2. Mag ik op straat voor de deur parkeren?

Alleen op plaatsen waar op straat een parkeerplaats aanwezig is mag je parkeren.

3. Mag ik op mijn eigen terrein parkeren?

Parkeren op eigen terrein mag alleen als daarvoor een overdekte parkeervoorziening aanwezig is. Soms is er een parkeermogelijkheid in je woning, onder de kap, als onderdeel van het huis. Het is de bedoeling om de auto daar te parkeren. We streven er in Veghels Buiten naar om zo weinig mogelijk auto’s in het zicht te hebben staan. Dat is voor alle bewoners fijn.

4. Mag ik een losse parkeerplaats aanleggen naast mijn huis?

Het aanleggen van extra losse parkeerplaatsen naast je huis is niet toegestaan.

5. Mag ik een garage aanbouwen aan mijn huis?

Als een garage aan je woning geen onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp van de woning is hiervoor meestal geen ruimte aanwezig. Als naast de woning wel voldoende ruimte aanwezig is, kan eventueel alsnog een overdekte parkeervoorziening worden gemaakt. Dit kan alleen als er aan de voorzijde van de woning geen haag met een instandhoudingsplicht staat. Voor zo’n aanbouw dient een ontwerp te worden gemaakt dat past bij de woning. Ook moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd.

6. Mag ik een losse garage bouwen naast mijn huis?

Als een garage bij je woning geen onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp van de woning is hiervoor meestal geen ruimte aanwezig. Als hiervoor wel ruimte aanwezig is dien je voor zo’n los bijgebouw een ontwerp te maken dat past bij het ontwerp van de woning en daarvoor een vergunning aan te vragen. Plaatsen van een losse garage kan alleen als er aan de voorzijde van de woning geen haag met een instandhoudingsplicht staat.

7. Van wie is een parkeerschuur?

Als op jouw erf een parkeerschuur is gebouwd waar je jouw auto kunt parkeren, dan is deze gezamenlijk eigendom van alle bewoners en moet je deze samen met je buren onderhouden. Meestal zijn daarover ook gezamenlijke afspraken gemaakt. Ga dit na bij de makelaar.

8. Wie onderhoudt de parkeerplaatsen?

Als er openbare parkeerplaatsen of parkeerveldjes aanwezig zijn, dan worden die door de gemeente onderhouden. Parkeerschuren zijn eigendom van de bewoners die ook zelf voor het onderhoud moeten zorgen. Parkeervoorzieningen op eigen terrein worden onderhouden door de bewoner zelf.

9. Zijn er genoeg parkeerplaatsen?

In iedere woonbuurt (buurtschap) zijn in principe voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers aanwezig. Het aantal parkeerplaatsen is berekend aan de hand van de door de gemeente vastgestelde parkeernormen. Op sommige momenten (bijv. feestje) zullen er echter niet altijd genoeg parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn.

10. Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?

Heeft u een eigen parkeerplek, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een laadpaal. In het openbaar gebied kan via de gemeente een laadpaal worden aangevraagd. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Zie daarvoor de website van de gemeente: https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/laadpalen-voor-elektrische-autos_1765.html.

11. Hoe is het geregeld met toegankelijkheid voor rolstoelen? Zijn er invalide parkeerplaatsen?

Op de openbare parkeerplaatsen is alles gelijkvloers en er zijn geen “hobbel keien” of drempels. Voor het aanvragen van een invalideparkeerplaats in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente. Er wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Zie daarvoor de website van de gemeente:

https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/gehandicaptenparkeerplaats_361.html.