03. Supervisie

1. Wat is het Supervisieteam Veghels Buiten?

In de planvorming voor Veghels Buiten wordt door de gemeente uitgegaan van een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu. Oftewel: Veghel Buiten is geen standaard woonwijk. Het waarborgen van de kwaliteit van de ontwerpen en de uitvoering ervan in Veghels Buiten is dus erg belangrijk.

Bij de vaststelling van het Masterplan voor Veghels Buiten in 2008 is daarom besloten dat voor Veghels Buiten een apart welstandsbeleid zou worden ontwikkeld. Daarvoor zijn – als aanvulling op de bestemmingsplannen – aparte kwaliteitshandboeken opgesteld. Voor de beoordeling van alle ontwerpen en plannen is in 2011 het Supervisieteam Veghels Buiten benoemd door de gemeenteraad. Supervisie is een commissie die formele welstandsadviezen voor Veghels Buiten uitbrengt.

2. Wanneer moet ik naar Supervisie?

Ieder woningontwerp in Veghels Buiten moet worden beoordeeld en goedgekeurd door Supervisie. Het is raadzaam dit in een zo vroeg mogelijk stadium bij Supervisie langs te gaan. Door je eerste ideeën te bespreken met Supervisie krijg je een beeld of je op de goede weg bent. Foto’s, schetsen of een massastudie zijn al voldoende voor een eerste oordeel van het Supervisieteam. Wij adviseren je om samen met je architect bij behandelingen van je plan in Supervisie aanwezig te zijn. Uiteindelijk wordt je definitieve ontwerp getoetst aan het bestemmingsplan en kwaliteitshandboek. In de praktijk betekent dit dat je samen met je architect een aantal keren bij Supervisie langsgaat voordat je definitieve goedkeuring hebt.

3. Moet ik voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen of overkappingen ook naar Supervisie?

In veel gevallen heeft de architect van een woning bij zijn ontwerp ook eventuele opties uitgewerkt, zoals voor bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen. Als deze al goedgekeurd zijn door Supervisie, heeft u zekerheid dat deze passend zijn. Indien dergelijke opties niet direct beschikbaar zijn, adviseren wij u om met een concreet voorstel langs te gaan bij Supervisie. In sommige gevallen is voor een bijgebouw, aan- of uitbouw ook een vergunning nodig.

4. Waar kan ik mijn plan indienen voor Supervisie?

Voor het maken van een afspraak met Supervisie kunt u contact opnemen met Klaas Visser (kvisser@meierijstad.nl) en Roel van Houtum (rvanhoutum@meierijstad.nl).

5. Hoe vaak komt Supervisie bij elkaar?

Het Supervisieteam Veghels Buiten vergadert eens in de 2 weken op donderdagmiddag (oneven weken).

6. Zijn er kosten verbonden aan Supervisie?

De eerste twee behandeling van een plan bij Supervisie zijn gratis. Daarna betaal je per behandeling een bedrag van €85,00.

7. Kan ik ook zonder een advies van Supervisie een vergunning aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Iedere aanvraag voor een gebouw in Veghels Buiten moet positief worden beoordeeld door Supervisie voordat een vergunning verleend wordt.