Veghels Buiten

Openbare basisschool De Uilenbrink

Melisselaar 1

De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging. De school wil een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. Mission statement: het maximale halen uit hoofden, handen en harten van de kinderen. Bij deze openbare basisschool is ook een peuterspeelzaal.
www.obsdeuilenbrink.nl