Veghels Buiten

Openbare basisschool Het Kompas

De Leest 43

In een veilige omgeving stimuleert deze school ieder kind zijn talenten te ontplooien, waarbij het zichzelf kan zijn, met respect voor anderen. Samen spelen, samen leren, samen werken, samen vieren.

www.obskompas.nl