Veghels Buiten

Katholieke basisschool 't Heibosch

Lookveld 1

’t Heibosch wil een school zijn waar gewerkt wordt aan een totale ontwikkeling van kinderen. Het leren richt zich op het cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve aspect. Geloofsopvoeding vind deze school waarde(n)vol; een leef- en werkklimaat, waaruit respect spreekt voor ieders overtuiging.

portal.skipov.nl/scholen/heibosch/default.aspx