Veghels Buiten

Speelleercentrum De Pionier

Lookveld 1

Binnen speelleercentrum De Pionier werken we als team intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit, omdat we erin geloven dat dit de beste voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen. (talentontwikkeling) Kortom:“ZIEN EN GEZIEN WORDEN” (Ovidius). In de school is ook peuterspeelzaal ‘de Pionier Start’ gehuisvest.

pionier.verdi.nl