Veghels Buiten

Katholieke basisschool De Ark

De Dintel 2

Vlakbij deze interconfessionele basisschool tref je de buitenschoolse opvang De Kanjers, kinderdagverblijf Villa Vrolijk en peuterspeelzaal De Rakkers.

www.arkskipov.nl