Veghels Buiten

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk
Buitenschoolse opvang De Kanjers
Peuterspeelzaal De Rakkers

De Dintel 8

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk is een plek vol aandacht voor kinderen van nul tot vier jaar.

www.kinderopvanghumanitas.nl/Default.aspx?locid=338