Geplaatst op 16 mei 2018

Op 16 mei a.s. start de verkoop van 10 nieuwe bouwkavels in Veghels Buiten. De kavels liggen in Buurtschap Lambertshoeve. Dit erfbuurtschap ligt ten zuiden van de Erpseweg, tussen de Langsteeg en Ham. De kavels variëren in grootte van 580 tot 789 m2. Koopprijzen vanaf 215.479 euro tot 283.703 euro.

Verkoopwijze nieuwe kavels
Van 16 mei 2018 tot en met 6 juni 2018 kan iedereen zijn belangstelling voor de nieuwe kavels in Veghels Buiten schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente. Hiervoor moet een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier worden ingeleverd bij de receptie van het stadhuis van Meierijstad, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Ook moet een bedrag van 50 euro inschrijfgeld worden betaald. Als het formulier niet volledig is of de inschrijvingskosten niet betaald zijn, dan zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen.

Bekijk de kavels.

Download het inschrijfformulier.

Toewijzing kavels
De toewijzing van de kavels gebeurt volgens een bepaalde toewijzingsprocedure. Als er maar één gegadigde voor een kavel is, dan krijgt deze de mogelijkheid om een optie te nemen. Zijn er meerdere gegadigden voor hetzelfde bouwkavel, dan wordt door middel van loting bepaald wie een optie mag nemen. Na de genoemde inschrijfperiode van drie en een halve week en de daarop volgende eventuele loting, worden de resterende kavels uitgegeven volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Lees de volledige toewijzingsprocedure.

Wonen in Veghels Buiten
In Veghels Buiten woon je landelijk en midden in het groen. Heerlijk rustig en toch vlakbij alle voorzieningen: op minder dan 10 minuten fietsen vind je scholen, winkels, sport- en uitgaansmogelijkheden. De huizen in Veghels Buiten worden gebouwd in erven en buurtschappen, net als vroeger de Brabantse gehuchten. Veghels Buiten is dan ook geïnspireerd op de historie en het karakteristieke landschap van het Brabantse platteland.

Lees meer over Veghels Buiten.